رویدادهای رسمی انجمن

رویداد گذشته است

نخستین گردهمایی رویش

روز جمعه مورخ 21 اردیبهشت ماه سال 97 نخستین گردهمایی رویش در مجتمع پردیس فرمانیه برگزار شد.

هدف از این گردهمایی ارائه گزارش سالانه انجمن و توضیح راجع به پروژه های جدید در مناطق محروم بود. هم چنین در این گردهمایی خبر ملی شدن انجمن به حامیان داده شد و زین پس انجمن می تواند در استان هایی محرومی چون سیستان و بلوچستان و ساوه و کرمانشاه و … به ارائه خدمات آموزشی بپردازد.

رویداد‌های قبلی