داستان زهرا

زهرا از فرزندان بسیار قدیمی انجمن است و از دوران مدرسه به انجمن پیوست . از همان ابتدا شوق پیشرفت و تحصیل در چشمانش موج می زد او با وجود مسایل مالی خانواده و موانعی که برای ادامه تحصیل داشت ، گام هایش را محکم تر میکرد .قبولی زهرا  در رشته ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نتیجه ی تلاش های او و کمک های انجمن بود . و اکنون بعد از گذشت 4 سال او به عنوان یکی از برجسته ترین دانشجویان دانشگاه، وارد عرصه کار شده است . تلاش های زهرا به این نقطه ختم نمی شود و او مثل همیشه و مصصم تر به مطالعه می پردازد تا بتواند تحصیلش را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهد.

داستان سایر بچه ها را بخوانید