داستان امیر

درسش عالی است ، اهداف روشنی برای آینده ی خود دارد ،اما زمان پیوستنش به انجمن غمی در اهداف روشنش سایه افکنده بود.

امیر به دلیل رشد نابهنجار دندان هایش از مشکل فک و دندان رنج می برد ،صورت او به دلیل این مشکل شاد نبود . به دلیل هزینه های بالای ارتودنسی خانواده برای درمانش اقدامی نکرده بودند . تاب دیدن غم در چشمان امیر برای انجمن سخت بود . به همین دلیل تلاش های ما برای شروع درمان وی آغاز شد پزشکی نیک اندیش را ملاقات کردیم و نتیجه ی ارتباطمان درمان رایگان دندان های امیر و بازگرداندن شادی به صورتش بود

داستان سایر بچه ها را بخوانید