پروژه های در حال اجرا

طرح توسعه فردی و اجتماعی کودکان و جوانان در شیرآباد - زاهدان

همکار پروژه: بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

زمان آغاز: زمستان 1398

هدف: توانمندسازی از طریف تهیه و اجرای طرح های توسعه فردی و اجتماعی

گروه هدف: نوجوانان و جوانان 15 تا 25 سال ساکن در حاشیه نشین های شیرآباد و همت آباد

تعداد گروه هدف: 100 

فعالیت های عمده: فاز نیازسنجی – تهیه محتوا و برگزاری کارگاه های نیاز سنجی مشارکتی

اجرای برنامه با من بخوان و آموزش سواد پایه در جزیره قشم

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: پاییز 1398

هدف: توانمندسازی کودکان از طریق ترویج کتاب خوانی و تقویت سواد پایه

گروه هدف: کودکان و مربیان 60 مهد کودک در جزیره قشم

تعداد گروه هدف: 2000 نفر

فعالیت های عمده: ترویج کتاب خوانی، آموزش و توانمندسازی کودکان، توانمندسازی مربیان منطقه در اجرای آموزش خلاق و تقویت سواد پایه، تقویت سواد پایه

سوادآموزی و تقویت سواد پایه کودکان بازمانده از تحصیل در شیرآباد

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: پاییز 1398

هدف: توانمندسازی کودکان از طریق ترویج کتاب خوانی و تقویت سواد پایه

گروه هدف: کودکان بازمانده از تحصیل در شیرآباد – زاهدان

تعداد گروه هدف: 270 نفر

فعالیت های عمده: تقویت سواد پایه، ترویج کتاب خوانی، آموزش و توانمندسازی کودکان، توانمندسازی مربیان منطقه در اجرای آموزش خلاق و تقویت سواد پایه.

کتابخانه کودک محور و آموزش سواد پایه در شهرستان سپیددشت

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: پاییز 1398

هدف: توانمندسازی کودکان از طریق ترویج کتاب خوانی و تقویت سواد پایه

گروه هدف: دانش آموزان دبستانی مدارس شهرستان سپیددشت، معلمان پایه های دبستان مدارس شهرستان سپیددشت 

تعداد گروه هدف: 800نفر

فعالیت های عمده: راه اندازی کتابخانه، تقویت سواد پایه، برگزاری نشست های کتابخوانی، توانمندسازی آموزگاران منطقه در اجرای آموزش خلاق و تقویت سواد پایه

تجهیز فضای آموزشی خانه ی خورشید

فعالیت: برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی جهت توانمندسازی و آموزش کودکان، نوجوانان و خانواده های محله.

همکار پروژه: موسسه زنان سرزمین خورشید

زمان آغاز: تابستان 1398

هدف: پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی و بهبود شرایط کودکان.

گروه هدف: کودکان و خانواده های ساکن در محله ی دروازه غار تهران.

تعداد گروه هدف: 500 نفر

فعالیت های عمده: برگزاری کلاس های کمک درسی، آموزش نقاشی و هنر، کتابخوانی و کارگاه های آموزش حقوق کودک، پیشگیری از اعتیاد،  پیشگیری از اچ آی وی، بهداشت فردی و …

تجهیز مدرسه پروین اعتصامی، روستای چانف - سیستان و بلوچستان

همکار پروژه: مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران

زمان آغاز: تابستان 1398

هدف: فراهم آوری فضای استاندارد، امکانات آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموزان

گروه هدف: دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی

تعداد گروه هدف: 300 نفر

فعالیت های عمده: تجهیز کتابخانه، تجهیز سالن مطالعه، تجهیز آزمایشگاه

تجهیز مدرسه شهید مطهری - ایرانشهر

همکار پروژه: مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران

زمان آغاز: تابستان 1398

هدف: فراهم آوری فضای استاندارد، امکانات آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموزان

گروه هدف: دانش آموزان مدرسه شهید مطهری

تعداد گروه هدف: 180 نفر

فعالیت های عمده: تجهیز کتابخانه و تجهیز آزمایشگاه مدرسه

تجهیز پژوهش سرای دانش آموزی مرکزی ایرانشهر

همکار پروژه: مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران

زمان آغاز: تابستان 1398

هدف: فراهم آوری امکانات کمک آموزشی برای دانش آموزان

گروه هدف: دانش آموزان مدارس شهرستان ایرانشهر

تعداد گروه هدف: 5400 نفر

فعالیت های عمده: تعمیر و بازسازی ساختمان پژوهش سرا، خرید اقلام آزمایشگاهی

خانه ی کودک روستای طایشه ای

فعالیت: آموزش کودکان و نوجوانان و خانواده ها بر اساس نیازهای اساسی آنان و توانمندسازی داوطلبین محلی.

همکار پروژه: شبکه یاری کودکان کار

زمان آغاز: خردادماه 1398

مکان: روستای طایشه ای در استان کرمانشاه.

هدف: ایجاد فضایی سالم و شاد به منظور کاهش مشکلات روانی اجتماعی ناشی از وقوع زلزله و کمک به بازگشت گروه هدف به شرایط پیش از بحران.

گروه هدف: کودکان و مادران و داوطلبین محلی.

تعداد گروه هدف: جمعا 100 نفر

فعالیت های عمده: برگزاری کلاس های بازی درمانی و بهداشت فردی و فعالیت های شاد هنری و ورزشی برای کودکان و کارگاه های توانمندسازی و ارتباط با کودک و مشاوره برای مادران و مربیان.

خانه ی کودک پارک لاله

فعالیت: آموزش کودکان و نوجوانان و خانواده ها بر اساس نیازهای اساسی آنان و توانمندسازی داوطلبین محلی.

همکار پروژه: شبکه یاری کودکان کار

زمان آغاز: خرداد ماه 1398

مکان: شهر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه.

هدف: ایجاد فضایی سالم و شاد به منظور کاهش مشکلات روانی اجتماعی ناشی از وقوع زلزله و کمک به بازگشت گروه هدف به شرایط پیش از بحران.

گروه هدف: کودکان و مادران و داوطلبین محلی.

تعداد گروه هدف: جمعا 90 نفر

فعالیت های عمده: برگزاری کلاس های بازی درمانی و بهداشت فردی و فعالیت های شاد هنری و ورزشی برای کودکان و کارگاه های توانمندسازی و ارتباط با کودک و مشاوره برای مادران و مربیان.

کمپ آموزشی تنگ هفت - لرستان

فعالیت: آموزش کودکان و مادران و معلمین و برگزاری کارگاه های بازی درمانی و کلاس های مهارت زندگی برای کودکان و مادران پس از بحران سیل و آسیب های روانی آن

زمان آغاز: فروردین ۹۸

مکان: دهستان تنگ هفت، از توابع بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد – استان لرستان .

هدف: کمک به کاهش استرس های پس از بحران سیل و ایجاد فضایی سالم و شاد

گروه هدف: کودکان و مادران و معلمین

تعداد گروه هدف: 200 نفر

فعالیت های عمده: برگزاری کلاس های بازی درمانی و کارگاه های آموزش حقوق کودک و مشاوره و توانمند سازی مادران

کتابخانه ی کودک محور "با من بخوان" نسیم شهر

فعالیت: برگزاری نشست های کتابخوانی و اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور.

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: آذر ماه 1397

مکان: شهرستان بهارستان (نسیم شهر) در جنوب غربی تهران

هدف: ترویج کتابخوانی و توانمندسازی و آموزش کودکان.

گروه هدف: کودکان و نوجوانان دختر و پسر و خانواده هایشان

تعداد گروه هدف: جمعا 500 نفر

فعالیت های عمده: اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور برای 500 کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری نشست های کتابخوانی و آموزش بلند خوانی و آوا ورزی و کلاس های خلاقیت و… در بهارستان و روستاهای اطراف.

خانه‌ی کودک فردوسی

فعالیت: آموزش کودکان و نوجوانان و خانواده ها بر اساس نیازهای اساسی آنان و توانمندسازی داوطلبین محلی.

همکار پروژه: شبکه یاری کودکان کار

زمان آغاز: مهرماه 1397

مکان: شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه.

هدف: ایجاد فضایی سالم و شاد به منظور کاهش مشکلات روانی اجتماعی ناشی از وقوع زلزله و کمک به بازگشت گروه هدف به شرایط پیش از بحران.

گروه هدف: کودکان و مادران و داوطلبین محلی.

تعداد گروه هدف: جمعا 100 نفر

فعالیت های عمده: برگزاری کلاس های بازی درمانی و بهداشت فردی و فعالیت های شاد هنری و ورزشی برای کودکان و کارگاه های توانمندسازی و ارتباط با کودک و مشاوره برای مادران و مربیان.

مدرسه فرهنگ (برای کودکان مهاجر افغان محروم از تحصیل در ایران)

فعالیت: تامین هزینه های جاری یک سال تحصیلی مدرسه افغانستانی فرهنگ برای 70 دانش آموز نیازمند و تجهیز و بهسازی ساختمان مدرسه.

همکار پروژه: مجتمع آموزشی فرهنگ

زمان آغاز: مهرماه 1397

مکان: منطقه عبدل آباد در جنوب تهران.

هدف: جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان با شرایط دشوار اقتصادی افغانستانی که از تحصیل در مدارس دولتی ایران محروم هستند.

گروه هدف: دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و متوسطه اول.

تعداد گروه هدف: جمعا 70 نفر

فعالیت های عمده: برگزاری کلاس های فوق برنامه مانند زبان انگلیسی و کامپیوتر و پخش فیلم و کتابخوانی و… ، برگزاری کارگاه های ارتباط با کودک برای مربیان و تجهیز و بهسازی ساختمان مدرسه.

کتابخانه ی کودک محور "با من بخوان" جوانرود

فعالیت: برگزاری نشست های کتابخوانی و اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور.

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: مهر ماه 97

مکان: شهرستان آسیب دیده از زلزله شهرستان جوانرود در استان کرمانشاه.

هدف: ترویج کتابخوانی و توانمندسازی و آموزش کودکان

گروه هدف: کودکان و نوجوانان دختر و پسر و خانواده هایشان

تعداد گروه هدف: جمعا 500 نفر

فعالیت های عمده: اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور برای 750 کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری نشست های کتابخوانی و آموزش بلند خوانی و آوا ورزی و کلاس های خلاقیت و… در جوانرود و روستاهای اطراف.

کتابخانه ی کودک محور "با من بخوان" قروه

فعالیت: برگزاری نشست های کتابخوانی و اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی سیار ویژه معلولین

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و انجمن معلولین باران

زمان آغاز: مهر ماه 1397

مکان: شهرستان قروه کردستان

هدف: ترویج کتابخوانی و توانمندسازی و آموزش کودکان

گروه هدف: کودکان و نوجوانان دختر و پسر و خانواده هایشان

تعداد گروه هدف: 700 نفر

فعالیت های عمده: اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور سیار برای 700 کودک و نوجوان معلول و ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری نشست های کتابخوانی و آموزش بلند خوانی و آوا ورزی و کلاس های خلاقیت و… در قروه و روستاهای اطراف برای کودکان و نوجوانان معلول.

کتابخانه ی کودک محور "با من بخوان" ثلاث باباجانی

فعالیت: برگزاری نشست های کتابخوانی و اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور.

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: فروردین ماه 1397

مکان: شهرستان آسیب دیده از زلزله ثلاث باباجانی  در استان کرمانشاه.

هدف: ترویج کتابخوانی و توانمندسازی و آموزش کودکان

گروه هدف: کودکان و نوجوانان دختر و پسر و خانواده ها

تعداد گروه هدف: 750 نفر

فعالیت های عمده: اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور برای 750 کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری نشست های کتابخوانی و آموزش بلند خوانی و آوا ورزی و کلاس های خلاقیت و… در ثلاث باباجانی و روستاهای اطراف.

کتابخانه ی کودک محور "با من بخوان" ریجاب

فعالیت: برگزاری نشست های کتابخوانی و اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور.

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: اسفندماه 1396

مکان: شهرستان آسیب دیده از زلزله ریجاب در استان کرمانشاه.

هدف: ترویج کتابخوانی و توانمندسازی و آموزش کودکان

گروه هدف: کودکان و نوجوانان دختر و پسر و خانواده ها

تعداد گروه هدف: 750 نفر

فعالیت های عمده: اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور برای 750 کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری نشست های کتابخوانی و آموزش بلندخوانی و آوا ورزی و کلاس های خلاقیت و… در ریجاب و روستاهای اطراف.

پشتیبانی تحصیلی

می خواهم پشتیبان تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان مستعد باشم

مشارکت با انجمن

می خواهم در فعالیت های انجمن مشارکت کنم

عضویت در انجمن

می خواهم عضو داوطلب انجمن باشم