پروژه های در حال اجرا

برنامه آموزشی - حمایتی برای کودکان ساکن کوره پزخانه های محمودآباد

همکار پروژه: انجمن آموزشی حمایتی کودکان محمودآباد

زمانآغاز: شهریور 1399

مکان: جنوب تهران (کوره های آجرپزی محمودآباد)

هدف: آموزش کودکان و انجام حمایت های اجتماعی

گروه هدف: کودکان ساکن در کوره های آجرپزی محمودآباد

تعداد گروه هدف: 500 نفر

فعالیت های عمده: برگزاری برنامه های تفریحی، کلاس ها و کارگاه های آموزشی، کلاس های آموزش خلاق، آموزش بهداشت فردی، مشاوره و فعالیت های مددکاری، تئاتر و… اهدای بسته های بهداشتی – حمایتی

کمک در تامین هزینه های مدرسه فرهنگ

همکار پروژه: مجتمع آموزشی فرهنگ

زمان آغاز: آذر ماه 1399

مکان: منطقه عبدل آباد در جنوب تهران.

هدف: جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان مهاجر با شرایط دشوار اقتصادی.

گروه هدف: دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و متوسطه اول.

تعداد گروه هدف: 230 نفر

فعالیت های عمده: کمک در تامین هزینه های جاری یک سال تحصیلی مدرسه فرهنگ، ویژه دانش آموزان مهاجر با هدف برگزاری کلاس های تحصیلی و کلاس های فوق برنامه مانند زبان انگلیسی و کامپیوتر و پخش فیلم و کتابخوانی و… ، برگزاری کارگاه های ارتباط با کودک و…

پروژه پژوهشی ارتقای کیفیت آموزش در مدارس با رویکرد مشارکتی: آموزش در مدارس شهرستان رستم

همکار پروژه: کانون توسعه فرهنگی اجتماعی مهر

زمان آغاز: شهریور 1399

هدف: تهیه برنامه راهبردی ارتقای کیفیت آموزش در مدارس شهرستان رستم

گروه هدف: دانش آموزان شهرستان رستم

فعالیت های عمده: انجام پژوهش با هدف شناسایی وضع موجود آموزش و پرورش، شناسایی عوامل تاثیر گذار بر فرایند آموزش دانش آموزان از ابتدایی تا پایان دوران متوسطه، شناخت پیشران های توسعه ی آموزش در شهرستان رستم، فراهم نمودن بستر همکاری بخشی و فرابخشی برای توسعه ی آموزش با کیفیت در شهرستان رستم و…

تجهیز مدرسه محمدحسین محمودی

همکار پروژه: مدرسه محمدحسین محمودی سروستان در استان اصفهان

زمان آغاز: تابستان 1399

هدف: فراهم آوری فضای استاندارد جهت آموزش با کیفیت دانش آموزان

گروه هدف: مدرسه محمدحسین محمودی سروستان

تعداد گروه هدف: 218 نفر

فعالیت های عمده: تجهیز فضاهای آموزشی با امکانات استاندارد

کتابخانه های کودک محور استان کرمانشاه - اورامانات

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: اسفند ماه 1396

مکان: شهرهای جوانرود، زلان، ریجاب و ثلاث باباجانی

هدف: ترویج کتابخوانی و توانمندسازی و آموزش کودکان

گروه هدف: کودکان و نوجوانان دختر و پسر و خانواده هایشان

تعداد گروه هدف: جمعا 2300 نفر

فعالیت های عمده: اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور برای 750 کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری نشست های کتابخوانی و آموزش بلند خوانی و آوا ورزی و کلاس های خلاقیت و… در جوانرود و روستاهای اطراف.

تجهیز ساختمان کانون توسعه فرهنگی اجتماعی مهر - شهرستان رستم

همکار پروژه: کانون توسعه فرهنگی اجتماعی مهر

زمان آغاز: بهار 1399

هدف: فراهم آوری امکانات برای آموزش و توانمندسازی کودکان کم برخوردار

گروه هدف: کودکان کم برخوردار شهرستان های رستم و ممسنی

تعداد گروه هدف: 500 نفر

فعالیت های عمده: تجهیز ساختمان با امکانات مورد نیاز برای فعالیت های کانون برای برگزاری کلاس های آموزشی

طرح توسعه فردی و اجتماعی کودکان و جوانان در شیرآباد - زاهدان

همکار پروژه: بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

زمان آغاز: زمستان 1398

هدف: توانمندسازی از طریف تهیه و اجرای طرح های توسعه فردی و اجتماعی

گروه هدف: نوجوانان و جوانان 15 تا 25 سال ساکن در حاشیه نشین های شیرآباد و همت آباد

تعداد گروه هدف: 100 

فعالیت های عمده: فاز نیازسنجی – تهیه محتوا و برگزاری کارگاه های نیاز سنجی مشارکتی

اجرای برنامه با من بخوان و آموزش سواد پایه در جزیره قشم

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: پاییز 1398

هدف: توانمندسازی کودکان از طریق ترویج کتاب خوانی و تقویت سواد پایه

گروه هدف: کودکان و مربیان 60 مهد کودک در جزیره قشم

تعداد گروه هدف: 2000 نفر

فعالیت های عمده: ترویج کتاب خوانی، آموزش و توانمندسازی کودکان، توانمندسازی مربیان منطقه در اجرای آموزش خلاق و تقویت سواد پایه، تقویت سواد پایه

سوادآموزی و تقویت سواد پایه کودکان بازمانده از تحصیل در شیرآباد

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: پاییز 1398

هدف: توانمندسازی کودکان از طریق ترویج کتاب خوانی و تقویت سواد پایه

گروه هدف: کودکان بازمانده از تحصیل در شیرآباد – زاهدان

تعداد گروه هدف: 270 نفر

فعالیت های عمده: تقویت سواد پایه، ترویج کتاب خوانی، آموزش و توانمندسازی کودکان، توانمندسازی مربیان منطقه در اجرای آموزش خلاق و تقویت سواد پایه.

تجهیز مدرسه پروین اعتصامی، روستای چانف - سیستان و بلوچستان

همکار پروژه: مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران

زمان آغاز: تابستان 1398

هدف: فراهم آوری فضای استاندارد، امکانات آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموزان

گروه هدف: دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی

تعداد گروه هدف: 300 نفر

فعالیت های عمده: تجهیز کتابخانه، تجهیز سالن مطالعه، تجهیز آزمایشگاه

تجهیز مدرسه شهید مطهری - ایرانشهر

همکار پروژه: مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران

زمان آغاز: تابستان 1398

هدف: فراهم آوری فضای استاندارد، امکانات آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموزان

گروه هدف: دانش آموزان مدرسه شهید مطهری

تعداد گروه هدف: 180 نفر

فعالیت های عمده: تجهیز کتابخانه و تجهیز آزمایشگاه مدرسه

تجهیز پژوهش سرای دانش آموزی مرکزی ایرانشهر

همکار پروژه: مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران

زمان آغاز: تابستان 1398

هدف: فراهم آوری امکانات کمک آموزشی برای دانش آموزان

گروه هدف: دانش آموزان مدارس شهرستان ایرانشهر

تعداد گروه هدف: 5400 نفر

فعالیت های عمده: تعمیر و بازسازی ساختمان پژوهش سرا، خرید اقلام آزمایشگاهی

پشتیبانی تحصیلی

می خواهم پشتیبان تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان مستعد باشم

مشارکت با انجمن

می خواهم در فعالیت های انجمن مشارکت کنم

عضویت در انجمن

می خواهم عضو داوطلب انجمن باشم