خانه‌ی کودک فردوسی

فعالیت: آموزش کودکان و نوجوانان و خانواده ها بر اساس نیازهای اساسی آنان و توانمندسازی داوطلبین محلی.

همکار پروژه: شبکه یاری کودکان کار

زمان آغاز: مهرماه 1387

مکان: شهر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه.

هدف: ایجاد فضایی سالم و شاد به منظور کاهش مشکلات روانی اجتماعی ناشی از وقوع زلزله و کمک به بازگشت گروه هدف به شرایط پیش از بحران.

گروه هدف: کودکان و مادران و داوطلبین محلی.

تعداد گروه هدف: جمعا 100 نفر

فعالیت های عمده: برگزاری کلاس های بازی درمانی و بهداشت فردی و فعالیت های شاد هنری و ورزشی برای کودکان و کارگاه های توانمندسازی و ارتباط با کودک و مشاوره برای مادران و مربیان.

مدرسه فرهنگ (برای کودکان مهاجر افغان محروم از تحصیل در ایران)

فعالیت: تامین هزینه های جاری یک سال تحصیلی مدرسه افغانستانی فرهنگ برای 70 دانش آموز نیازمند و تجهیز و بهسازی ساختمان مدرسه.

همکار پروژه: مجتمع آموزشی فرهنگ

زمان آغاز: مهرماه 1397

مکان: منطقه عبدل آباد در جنوب تهران.

هدف: جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان با شرایط دشوار اقتصادی افغانستانی که از تحصیل در مدارس دولتی ایران محروم هستند.

گروه هدف: دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و متوسطه اول.

تعداد گروه هدف: جمعا 70 نفر

فعالیت های عمده: برگزاری کلاس های فوق برنامه مانند زبان انگلیسی و کامپیوتر و پخش فیلم و کتابخوانی و… ، برگزاری کارگاه های ارتباط با کودک برای مربیان و تجهیز و بهسازی ساختمان مدرسه.

کتابخانه ی کودک محور "با من بخوان" ریجاب

فعالیت: برگزاری نشست های کتابخوانی و اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور.

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: اسفندماه 1396

مکان: شهرستان آسیب دیده از زلزله ریجاب در استان کرمانشاه.

هدف: ترویج کتابخوانی و توانمندسازی و آموزش کودکان

گروه هدف: کودکان و نوجوانان دختر و پسر و خانواده ها

تعداد گروه هدف: 750 نفر

فعالیت های عمده: اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور برای 750 کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری نشست های کتابخوانی و آموزش بلندخوانی و آوا ورزی و کلاس های خلاقیت و… در ریجاب و روستاهای اطراف.

کتابخانه ی کودک محور "با من بخوان" ثلاث باباجانی

فعالیت: برگزاری نشست های کتابخوانی و اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور.

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: فروردین ماه 1397

مکان: شهرستان آسیب دیده از زلزله ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه.

هدف: ترویج کتابخوانی و توانمندسازی و آموزش کودکان

گروه هدف: کودکان و نوجوانان دختر و پسر و خانواده ها

تعداد گروه هدف: 750 نفر

فعالیت های عمده: اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور برای 750 کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری نشست های کتابخوانی و آموزش بلند خوانی و آوا ورزی و کلاس های خلاقیت و… در ثلاث باباجانی و روستاهای اطراف.

کتابخانه ی کودک محور "با من بخوان" جوانرود

فعالیت: برگزاری نشست های کتابخوانی و اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور.

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: مهر ماه 97

مکان: شهرستان آسیب دیده از زلزله جوانرود در استان کرمانشاه.

هدف: ترویج کتابخوانی و توانمندسازی و آموزش کودکان

گروه هدف: کودکان و نوجوانان دختر و پسر و خانواده هایشان

تعداد گروه هدف: جمعا 500 نفر

فعالیت های عمده: اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور برای 750 کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری نشست های کتابخوانی و آموزش بلند خوانی و آوا ورزی و کلاس های خلاقیت و… در جوانرود و روستاهای اطراف.

کتابخانه ی کودک محور "با من بخوان" قروه

فعالیت: برگزاری نشست های کتابخوانی و اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی سیار ویژه معلولین

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و انجمن معلولین باران

زمان آغاز: مهر ماه 1397

مکان: شهرستان قروه کردستان

هدف: ترویج کتابخوانی و توانمندسازی و آموزش کودکان

گروه هدف: کودکان و نوجوانان دختر و پسر و خانواده هایشان

تعداد گروه هدف: 700 نفر

فعالیت های عمده: اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور سیار برای 700 کودک و نوجوان معلول و ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری نشست های کتابخوانی و آموزش بلند خوانی و آوا ورزی و کلاس های خلاقیت و… در قروه و روستاهای اطراف برای کودکان و نوجوانان معلول.

کتابخانه ی کودک محور "با من بخوان" نسیم شهر

فعالیت: برگزاری نشست های کتابخوانی و اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور.

همکار پروژه: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

زمان آغاز: آذر ماه 1397

مکان: شهرستان بهارستان (نسیم شهر) در جنوب غربی تهران

هدف: ترویج کتابخوانی و توانمندسازی و آموزش کودکان.

گروه هدف: کودکان و نوجوانان دختر و پسر و خانواده هایشان

تعداد گروه هدف: جمعا 500 نفر

فعالیت های عمده: اجرای برنامه با من بخوان و تجهیز کتابخانه عمومی کودک محور برای 500 کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری نشست های کتابخوانی و آموزش بلند خوانی و آوا ورزی و کلاس های خلاقیت و… در بهارستان و روستاهای اطراف.

پشتیبانی تحصیلی

می خواهم پشتیبان تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان مستعد باشم

مشارکت با انجمن

می خواهم در فعالیت های انجمن مشارکت کنم

عضویت در انجمن

می خواهم عضو داوطلب انجمن باشم