آموزش کودکان ساکن کوره پزخانه های محمودآباد

فعالیت: برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی و برنامه های تفریحی برای کودکان.

همکار پروژه: انجمن آموزشی حمایتی کودکان محمودآباد.

زمان: تابستان 1397

مکان: جنوب تهران (کوره های آجرپزی محمودآباد)

هدف: آموزش کودکان در قالب سه پروژه برای رده های سنی متفاوت.

گروه هدف: کودکان 5 تا 10 سال – کودکان 10 تا 13 – نوجوانان تا 15 سال

تعداد گروه هدف: جمعا 418 نفر

فعالیت های عمده: برگزاری کلاس های آموزش خلاق، آموزش بهداشت فردی، مشاوره و فعالیت های مددکاری، تئاتر و…

کمپین کوله پشتی مهر و روپوش مدرسه

فعالیت: تامین اقلام مورد نیاز دانش آموزان نیازمند برای شروع سال تحصیلی
همکار پروژه: جامعه یاوری فرهنگی

زمان: مهرماه 1397

مکان: استان کرمانشاه و سیستان و بلوچستان

هدف: کمک به دانش آموزان محروم برای آغاز سال تحصیلی و بازگشت به مدرسه.

گروه هدف: دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق محروم استان های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان.

تعداد گروه هدف: 2000 نفر

فعالیت های عمده: توزیع 500 دست کوله پشتی و روپوش مدرسه دخترانه و پسرانه در استان سیستان و بلوچستان و 1500 دست کوله پشتی و روپوش مدرسه دخترانه و پسرانه در کرمانشاه.

پشتیبانی تحصیلی

می خواهم پشتیبان تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان مستعد باشم

مشارکت با انجمن

می خواهم در فعالیت های انجمن مشارکت کنم

عضویت در انجمن

می خواهم عضو داوطلب انجمن باشم