حمایت مالی ماهانه

شما می توانید با پرداخت مبلغی که با توجه به مقطع تحصیلی مددجو مشخص می گردد حامی او باشید .

بورسیه دانش آموز ابتدایی ۸۰/۰۰۰ تومان

بورسیه دانش آموز دوره اول  ۹۰/۰۰۰ تومان

بورسیه دانش آموز دوره دوم ۱۱۰/۰۰۰ تومان

بورسیه دانشجو ۲۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه عیدی برای هر دانش آموز و دانشجو ۲۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه شروع سال تحصیلی برای هر دانش آموز و دانش جو ۲۰۰/۰۰۰ تومان

به ترتیب دانش آموز ابتدایی ماهانه ۱۱۵/۰۰۰ تومان – دانش آموز دوره اول ماهانه ۱۲۵/۰۰۰ تومان – دانش آموز دوره دوم ماهانه ۱۴۵/۰۰۰ تومان – دانشجو ماهانه ۲۳۵/۰۰۰ تومان

شما با پرداخت ماهیانه متعهد می شوید به مدت حداقل سه سال حامی دانش آموز و دانشجو مستعد می شوید .

حمایت مالی مقطعی

دانش آموزان و دانشجویان هزینه های متعدد دیگری هم دارند که بسته به شرایط هر یک متفاوت می باشد . مانند هزینه های کلاس های تقویتی ،کنکور ، ورزشی ، هنری ، زبان ، ثبت نام مدرسه و دانشگاه و … که شما می توانید با پرداخت هر مقدار که تمایل دارید قسمتی از این هزینه ها را حمایت کنید .

حمایت مالی اجرایی

انجمن یاران دانش و مهر دفتری برای خدمت رسانی به دانش آموزان و دانشجویان خود دارد که در حال حاضر پنج کارمند در آن مشغول به کار می باشد و هزینه های دفتری مانند تلفن ، برق ، گاز و لوازم اداری مانند کاغذ و … را دارا می باشد .

شما می توانید با پرداخت هر مبلغی انجمن را در خدمت رسانی بهتر به مددجویانش یاری رسانید .

شاد کردن قلبی با یک عمل بهتر از هزاران سر که به نیایش خم شده باشد. "گاندی"