نخستین گردهمایی رویش

روز جمعه مورخ 21 اردیبهشت ماه سال 97 نخستین گردهمایی رویش در مجتمع پردیس فرمانیه برگزار شد.

هدف از این گردهمایی ارائه گزارش سالانه انجمن و توضیح راجع به پروژه های جدید در مناطق محروم بود. هم چنین در این گردهمایی خبر ملی شدن انجمن به حامیان داده شد و زین پس انجمن می تواند در استان هایی محرومی چون سیستان و بلوچستان و ساوه و کرمانشاه و … به ارائه خدمات آموزشی بپردازد.

DESCRIPTION

مایل به شرکت در رویداد های امسال هستید؟