حمایت مالی ماهانه

شما می توانید ماهانه با پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال حامی تحصیلی یک دانش آموز یا دانشجوی مستعد باشید. ما به حامیان عزیز پیشنهاد می کنیم با پرداخت ماهیانه بورسیه تحصیلی به مدت حداقل دو سال، یک یا چند دانش آموز یا دانشجو را حمایت نمایند. شماره تماس ارتباط با حامیان : 09129450141

شماره کارت و شماره حساب انجمن یاران دانش و مهر:
شماره کارت : 6219861025515114
شماره حساب : 82082820530911
بانک سامان – به نام انجمن یاران دانش و مهر

حمایت مالی مقطعی

 

علاوه بر بورسیه تحصیلی ماهانه، هر کدام از دانش آموزان و دانشجویان می توانند تا سقف معینی هزینه کلاس آموزش زبان انگلیسی، کلاس تقویتی هر یک از دروس مدرسه و کلاس های ورزشی و هنری، شهریه مدرسه و دانشگاه و …. را از انجمن دریافت کنند.
شما با پرداخت مبلغ مورد نظر خود می توانید ما را در تامین هزینه این کلاس ها یاری فرمایید.
 
شماره تماس ارتباط با حامیان : 09129450141
 
شماره کارت و شماره حساب انجمن یاران دانش و مهر:
شماره کارت : 6219861025515114
شماره حساب : 82082820530911
بانک سامان – به نام انجمن یاران دانش و مهر

حمایت تحصیلی دانش آموزان

اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی هنوز روی زمین ارزشی دارم "پائولو کوئیلیو"