اهداف انجمن

ماموریت ما ورود به چرخه فقر و شکستن آن با استفاده از ابزار قدرتمند آموزش می باشد. جامعه هدف ما علاوه بر دانش آموزان، خانواده های آن ها نیز می باشد و به دنبال ایجاد تغییر در طرز نگرش خانواده ها می باشیم زیرا تغییرات بنیادین اجتماعی ریشه در تغییر نگرش خانواده های دانش آموزان دارد. ماموریت ما توانمندسازی نسل آینده ایران زمین است. به امید روزی که هیچ کودکی از حق تحصیل محروم نماند.

کسب دانش رهگشای زندگی است

کارگروه های انجمن

گروه مددکاری انجمن شامل 4 مددکار و 19 همیار مددکار داوطلب می باشد. وظیفه این گروه، شناسایی و بازدید از منزل دانش آموزان و بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان می باشد. در راستای توانمندسازی دانش آموزان و خانواده هایشان، با گروه مددکاری در ارتباط مستقیم قرار می گیرند و آن ها را مورد حمایت روانی هوشمندانه خود قرار می دهند و در صورت نیاز به روانشناس و مشاور ارجاع می دهند. بخشی از منشور اخلاقي مددکاران اجتماعی انجمن یاران دانش و مهر: ما، توجه به اصول و ارزش های مددکاری اجتماعی را جز لاینفک وظایف خود می دانیم: *به شخصیت و کرامت انسانی افراد احترام گذاشته و برای ایجاد فضای صمیمانه، اعتماد و احترام متقابل کوشا هستیم. * در ارايه خدمات به مراجعین با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي، جنسي، خويشاوندي، مذهبي و ...) فعالیت می کنیم. * در حل مشکلات مراجعان به اصل استقلال و توانمندسازی ایشان توجه لازم داریم . * در امور خاصی که خارج از حوزه توانایی ما می باشد وارد نشده و در صورت لزوم مراجع را به متخصصان ذی صلاح ارجاع می دهیم. * از ابتکارات، ایده های نو و سازنده در انجام فعالیت ها استقبال و استفاده می نماییم.

گروه آموزش شامل مسئول آموزش و مربیان داوطلبی است که با انجمن همکاری می نمایند. وظیفه این گروه پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموزان علی الخصوص افت تحصیلی آن ها و تلاش برای برطرف شدن آن می باشد. هم چنین این گروه دانش اموزان را به شرکت در کلاس های هنری و ورزشی و زبان و ... ترغیب می کنند.

این گروه شامل مسئول ارتباط با حامیان، مسئول روابط عمومی و اعضای داوطلبی است که انجمن را به عموم افراد جامعه معرفی می نمایند. هم چنین این گروه موظف است گزارش های وضعیت تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان را به حامیان نیک اندیش ارائه دهد.

خدمات حمایتی انجمن

حمایت روانی دانش آموزان و دانشجویان از طریق همیار مددکار، حمایت روانی در قالب برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی برای دانش آموزان و دانشجویان، پیگیری وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده های دانش آموزان، پیگیری علت های افت تحصیلی داش آموزان و برگزاری کلاس های تقویتی دروس مورد نیاز، حمایت مالی در زمان های مشخصی مانند عید نوروز و اول مهر ماه، حمایت مالی در قالب پرداخت شهریه دانشگاه و مدرسه

پشتیبانی تحصیلی

می خواهم پشتیبان تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان مستعد باشم

مشارکت با انجمن

می خواهم در فعالیت های انجمن مشارکت کنم

عضویت در انجمن

می خواهم عضو داوطلب انجمن باشم