Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011
ما تا کنون از تحصیل بیش از 1000 کودک حمایت کرده ایم
کودکان دبستانی، راهنمایی، دبیرستان و دانشجویان
Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011
بیش از 91% مخارج انجمن، صرف هزینه های دانش آموزان می شود.
Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011
شما می توانید با حمایت مالی یا عضویت در انجمن، ما را یاری کنید

ارزش های ما

ما براین باوریم که همه کودکان فارغ از رنگ، نژاد، سن و طبقه اجتماعی خود، حق تحصیل دارند. از آنجایی که آموزش قویترین سلاح برای ایجاد تغییرات اجتماعی و بنیادین است، هر دانش آموز و دانشجوی با استعدادی که بخواهد علیرغم موانع مالی به تحصیل ادامه دهد، ما یار و یاور او خواهیم بود.

انجمن یاران دانش و مهر علاوه بر دانش آموزان ایرانی، دانش آموزان افغان مقیم ایران را نیز تحت پوشش خود قرار می دهد.

هدف انجمن

هدف بنیادین انجمن شکستن چرخه فقر با استفاده از ابزار قدرتمند آموزش است. در این راستا انجمن با کمک حامیان مالی و معنوی از تحصیل کودکان و جوانان با استعداد و محروم حمایت میکند تا مانع ترک تحصیل آن ها شود. ترویج  و آگاهی به  تحصیل کودکان در خانواده های محروم از تحصیل گام دیگر انجمن ماست.

چشم انداز انجمن

امید برآنست که فعالیت های آموزشی و فرهنگی انجمن بتواند باعث توانمندسازی کودکان و جوانان تحت پوشش و خانواده آن ها بشود و سطح آگاهی اجتماعی را ارتقاء بخشد. ما در پی آن هستیم که مشکلات و موانع بنیادین ترک تحصیل کودکان را شناسایی و راه حل هایی سازنده برای رفع زیرساخت های آن ارائه دهیم.

ساختار سازمانی انجمن

فعالیت های واحد مددکاری انجمن یاران دانش و مهر به شرح زیر می باشد: 1.شناسایی و بازدید از منازل دانش آموزان و دانشجویان با هدف شناخت واقع بینانه از شرایط زندگی آن ها 2.بررسی نیازهای آموزشی، بهداشتی، درمانی و معیشتی دانش آموزان و خانواده ها 3.تشکیل پرونده دانش آموزان و دانشجویان با استعداد جهت دریافت کمک هزینه تحصیلی 4.تشکیل گروه همیاران به منظورپیگیری وضعیت تحصیلی و خانوادگی دانش آموزان و دانشجویان در طول سال تحصیلی 5.برگزاری کارگاه های مشاوره فردی و گروهی

 

فعالیت های واحد آموزش انجمن یاران دانش و مهر به شرح زیر می باشد : 1.بررسی و پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی 2.برگزاری کلاس های تقویتی مورد نیاز دانش آموزان توسط اعضای داوطلب انجمن 3.پیگیری و ثبت نام دانش آموزان علاقه مند در کلاس های زبان و آزمون های قلم چی 4.برگزاری کلاس های هنری برای دانش آموزان توسط اعضای داوطلب انجمن 5.برگزاری اردوهای تفریحی-آموزشی هدفمند یک روزه

پشتیبانی مالی دانش آموزان و دانشجویان به شرح زیر می باشد : 1.پرداخت کمک هزینه تحصیلی ماهانه 2.پرداخت هزینه کلاس های زبان و فوق برنامه 3.پرداخت کل یا بخشی از شهریه مدرسه و دانشگاه بر حسب نیاز دانش آموزان و دانشجویان 4.پرداخت کمک هزینه شروع سال تحصیلی برای تهیه نوشت افزار و کیف و … 5.پرداخت کمک هزینه نوروز برای خرید لباس عید

لازم به ذکر است که پرداخت کلیه هزینه های دانش آموزان و دانشجویان با نظارت گروه مددکاری انجام می پذیرد.

پشتیبانی تحصیلی

می خواهم پشتیبان تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان مستعد باشم

مشارکت با انجمن

می خواهم در فعالیت های انجمن مشارکت کنم

عضویت در انجمن

می خواهم عضو داوطلب انجمن باشم

شبکه های اجتماعی انجمن: